Přicházíme s garancí spalování směsi zemního plynu s vodíkem v objemovém poměru 80 : 20 pro 12ti válcové motory řady E32.

Provozovatelé i majitelé kogeneračních jednotek se mohou spolehnout na bezproblémový přechod ke spalování směsi ZP s vodíkem do objemového podílu 20%. Provozovatelé plynárenských sítí plánují v budoucnosti přidávat do zemního plynu vodík. Už dnes nabízíme bezpečné řešení, které umožní provozovat naše stroje bez jakékoli technické úpravy a nákladů.

  • Typ MGM 260C s elektrickým výkonem 260 kW s motorem MAN E3262 E302
  • Typ MGM 500 s elektrickým výkonem 500 kW s motorem MAN E3262 LE202

Je to konkrétní krok k čistě vodíkové budoucnosti, na které usilovně pracují všichni výrobci a dodavatelé spalovacích motorů. Výzkumné programy předpokládají, že do roku 2025 budou nové pístové spalovací motory plně připraveny na spalování čistého vodíku.

Vodík je budoucnost spalovacího motoru. Cesta, po které můžete jít s námi.

#H2ready #kogenerace #vodík