Trigenerace v Pražské plynárenské v Michli

V areálu Pražské plynárenské a.s. v Praze 4 – Michli se od roku 1997 provozuje moderní plynárenská technologie – trigenerace. Trigenerace je vlastně bezprostřední propojení kogenerační jednotky a aborbčního chladiče. Teplo z kogenerace lze potom využít nejen pro vytápění nebo ohřev, ale je možné vyrobit i chlazenou vodu, nejčastěji pro klimatizaci objektu v letním období.

Původně byla v r. 1997 instalována kogenerační jednotka s motorem Waukesha F18GLD o výkonu 260 kWe a 360 kWt a absorpční chladič Carrier 16JB o chladícím výkonu 200 kW.

V roce 2015 byla provedena modernizace kogenerační jednotky. Původní motor Waukesha byl nahrazen moderním motorem MAN a elektrický výkon byl navýšen na 350 kWe. Absorpční chladič zůstal zachován.

Podrobnosti o modernizaci vytápění areálu: Odborný článek na tzb-info.cz