Díky bioplynu bezpečně a nezávisle na ČOV České Budějovice

Provozovatel čistírny odpadních vod v Českých Budějovicích a investor ČEVAK a.s. uvádí do provozu novou kogenerační jednotku MOTORGAS MGM 430, kterou nahrazuje původní kogenerační jednotku, která byla uvedena do provozu v roce 1996. Jako záložní zůstává na místě druhá kogenerační jednotka o výkonu 235 kWe z roku 2001. Po 27 letech je dokončena náhrada nejstarší jednotky s motorem Waukesha o výkonu 235 kWe novou jednotkou o výkonu 434 kWe s motorem MAN E3268LE. Palivem je obnovitelný bioplyn produkovaný z čistírenského kalu. Vyrobená elektřina i teplo se spotřebují pro účely technologického procesu, případně vytápění budov. Jedná se o mimořádně ekologické, klimaticky neutrální řešení. MOTORGAS bude zároveň poskytovat servisní zajištění pro oba stroje.

Tisková zpráva ČEVAK