ČOV Plzeň – využití bioplynu

Vodárna Plzeň a.s. provozuje na městské čistírně odpadních vod 4 kogenerační jednotky s motory Waukesha na bioplyn. Původní instalaci 3 x 470 kWe z roku 1996 doplnil v roce 2011 kontejner o výkonu 700 kWe.