ČOV Brno – využití bioplynu

Brněnské vodárny a kanalizace a.s. provozují na čistírně odpadních vod v Brně – Modřicích dvě kogenerační jednotky MOTORGAS s plynovými motory Waukesha L36 GLD o výkonu 2 x 500 kWe. Prováděcí projekt, výroba, montáž a servisní činnost.