• INdoor MTU800
 • INdoor MTU800
 • INdoor MTU800

Uničov má nové kogenerační jednotky

Společnost Martech Teplo uvedla do provozu dvě nové kogenerační jednotky motorgas. Na kotelně K2 je to typ MGM 430 s plynovým motorem MAN. Na obrázcích představujeme kotelnu K4 s motorem MTU o výkonu 800 kWe. [...]

 • Kogenerace na Zemi Živitelce

Z výstavy Země Živitelka 24. – 29. srpna 2023

Ve dnech 24. - 29. srpna 2023 jsme vystavili na výstavě Země Živitelka kogenerační jednotku OUTdoor MGM 370 na cestě ke svému novému majiteli. Řada podnětných diskuzí a nových kontaktů. Děkujeme všem návštěvníkům, kteří si [...]

 • kogenerační jednotka
 • kogenerační jednotka
 • kogenerační jednotka
 • kogenerační jednotka

Bioplyn zajišťuje energie pro ČOV České Budějovice

Díky bioplynu bezpečně a nezávisle na ČOV České Budějovice Provozovatel čistírny odpadních vod v Českých Budějovicích a investor ČEVAK a.s. uvádí do provozu novou kogenerační jednotku MOTORGAS MGM 430, kterou nahrazuje původní kogenerační jednotku, která [...]

 • Kogenerace bioplyn 1
 • Kogenerace bioplyn 2
 • Kogenerace bioplyn 3
 • Kogenerace bioplyn 4

Nová kogenerace na bioplynové stanici v Bohušově

Na bioplynové stanici v Bohušově rozšířil investor BPS Agro kapacitu výroby z 800 kWe na celkový výkon 1 MWe. Na přelomu roku 2022-23 jsme dodali novou kontejnerovou kogenerační jednotku s motorem MAN spalujícím farmářský bioplyn. [...]

Nadáni Technikou od roku 1992

Více než 250 kogeneračních jednotek

s celkovým výkonem 70 MWe

Projekty