• Kogenerace na Zemi Živitelce

Z výstavy Země Živitelka 24. – 29. srpna 2023

Ve dnech 24. - 29. srpna 2023 jsme vystavili na výstavě Země Živitelka kogenerační jednotku OUTdoor MGM 370 na cestě ke svému novému majiteli. Řada podnětných diskuzí a nových kontaktů. Děkujeme všem návštěvníkům, kteří si [...]

 • kogenerační jednotka
 • kogenerační jednotka
 • kogenerační jednotka
 • kogenerační jednotka

Bioplyn zajišťuje energie pro ČOV České Budějovice

Díky bioplynu bezpečně a nezávisle na ČOV České Budějovice Provozovatel čistírny odpadních vod v Českých Budějovicích a investor ČEVAK a.s. uvádí do provozu novou kogenerační jednotku MOTORGAS MGM 430, kterou nahrazuje původní kogenerační jednotku, která [...]

 • Kogenerace bioplyn 1
 • Kogenerace bioplyn 2
 • Kogenerace bioplyn 3
 • Kogenerace bioplyn 4

Nová kogenerace na bioplynové stanici v Bohušově

Na bioplynové stanici v Bohušově rozšířil investor BPS Agro kapacitu výroby z 800 kWe na celkový výkon 1 MWe. Na přelomu roku 2022-23 jsme dodali novou kontejnerovou kogenerační jednotku s motorem MAN spalujícím farmářský bioplyn. [...]

 • mikroman
 • Akcent
 • Smíchov
 • mikroman open
 • mikroman left
 • mikroman shora

Nová mikrokogenerační jednotka mikroman 50

Uvádíme na trh novou mikrokogenerační jednotku o výkonu 50 kWe. Její typové označení je mikroman 50 a  je primárně určená pro menší a střední zdroje, ve kterých nezbývá mnoho prostoru a proto jsme minimalizovali rozměry [...]

Nadáni Technikou od roku 1992

Více než 250 kogeneračních jednotek

s celkovým výkonem 70 MWe

Projekty