Skleníky Ostrá

Kontejnerová kogenerační jednotka s plynovým motorem Jenbacher JMS 320. Vyrábí elektrickou energii a teplo pro skleníky firmy Montano Valtr v obci Ostrá v Polabí. Kontejner o výkonu 1 MWe a 1,2 MWt. Součástí technologického celku je zásobník tepla a vyvedení elektrického výkonu kioskovou trafostanicí.