Kvalitní servis nelze zabezpečit bez vlastního skladu náhradních dílů.

Disponujeme centrálním skladem s celkovou rozlohou 1000 m2. V rozsáhlé síti servisních středisek v ČR i v zahraničí disponujeme pobočnými sklady.  Držíme nejen náhradní díly charakteru náhlé potřeby (emergency), ale i robustní množství náhradních dílů – repasovaných polo-kompletů, které využíváme výměnným způsobem ke zkrácení doby odstávky při větších opravách. Tím snižujeme provozní náklady. Typicky hlavy válců nebo polo-motory nejsou potřeba vždy nové, ale nákladově efektivnější je použít repasované, výměnným způsobem. Provádíme servis na všech motorech MAN a Waukesha, lhostejno, zda byly dodány firmou MOTORGAS nebo jiným dodavatelem.