Společnost Terea Cheb je dlouhodobě orientována na spolehlivé dodávky tepla pro domácnosti i průmyslové odběratele v Chebu a Aši. Je jednou z prvních teplárenských společností v Česku, která po roce 1990 provedla plynofikaci výtopen a jejich přerod v malé teplárny s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla v plynových kogeneračních jednotkách.

Životnost původních technologií byla vyčerpána a bylo nutno zahájit modernizace a náhrady kogeneračních jednotek. V MOTORGASu jsme velmi poctěni, že si Terea vybrala naši společnost a po prvním společném projektu v roce 2018 o výkonu 400 kW v Aši zvolily pro pokračování v teplárně Cheb Zlatý Vrch opět naši technologii se dvěma kogeneračními jednotkami, každá o výkonu 434 kWe / 552 kWt.

V současnosti jsou aktuální trýznivě prudké nárůsty cen energií, elektřiny, tepla i plynu. Propisuje se to do nálad spotřebitelů energií. Kogenerace částečně tlumí cenové šoky, protože principiálně lépe zhodnocuje vstupní plyn kombinovaným výstupem do elektřiny a tepla.