Dvojčata bioplynových kontejnerů do Holandska

Pro našeho holandského partnera jsme postavili kontejnerová zrcadlově symetrická dvojčata. Na místě instalace budou uložena kratší stěnou k sobě tj. v liniovém uspořádání. Potom je logický požadavek, aby elektrická část s rozváděči spolu přímo sousedila a motorové prostory byly otevřené do prostoru z důvodu jednoduššího servisního přístupu. Další specialitou jsou dodatková vyvedení spalin pro technologii výroby páry, která bude umístěna v samostatném technologickém kontejneru. Technologie je potom flexibilní a umí vyrábět teplo vodu i páru. Celé zadání bylo ještě komplexnější a oba motory jsou v dvojpalivovém provedení bioplyn + zemní plyn.

Elektrický výkon: 2 x 530 kWe, Tepelný výkon: 2 x 664 kWt, Cílová země: Nizozemsko