Program Bioplynky

Speciální podmínky a výhody při obnově kogeneračních jednotek

Nabízíme nejen servisní zajištění na úrovni nejlepšího standardu za lokální ceny, ale také speciální podmínky a výhody při obnově kogenerační jednotky.

Vykoupíme původní kogenerační jednotku protiúčtem k nové, případně nabídneme použití některých částí stávající technologie k zabudování do obnoveného stroje.

Nejčastěji opravujeme nebo nahrazujeme původní německé kogenerační jednotky. Provozovatelé bioplynových stanic hledají kvalitní české výrobky s lokální servisní podporou.

Podstata programu Bioplynky

Investice do bioplynových stanic se v nedávné minulosti odehrávaly podle šablony, kterou nastavily banky. Kdo chtěl úvěr, musel respektovat kompletní dodávku od dodavatele se zkušenostmi v německy mluvících zemích. To znamenalo zároveň dodávku kogeneračních jednotek z Německa nebo Rakouska bez zajištění lokálního servisu. Kogenerace z první vlny nyní stojí v řadě na zásadní opravy či výměny a na tom s provozovateli bioplynek spolupracujeme.

Bioplynová stanice Příložany

Nová kontejnerová kogenerace na bioplynové stanici v Příložanech nedaleko Jaroměře nahrazující původní stroj zahraničního výrobce.

Bioplynová stanice Olešná

Náhrada původní kogenerace zahraničního výrobce, který měl závažné technické problémy. Nový stroj nahradil původní v roce 2020.

Zkušenosti z ČOV a BPS

Na stovce čistíren odpadních vod a bioplynových stanic v Evropě a USA pracuje více než 150 kogeneračních jednotek motorgas.

Vedoucí servisu
Patrik Ouředník
tel. 778 741 743
ourednik@motorgas.cz

Prodej kogeneračních jednotek

tel. 266 199 771
sales@motorgas.cz

Prodej náhradních dílů
Veronika Vondrušková
tel. 266 199 779
vondruskova@motorgas.cz