Energetické služby

Kogenerační jednotku nemusíte vlastnit a přesto z ní můžete profitovat. Rozhodnete-li se pro naši službu, získáte kogenerační potenciál bez nutnosti vlastní investice. Nemusíte si pořizovat vlastní kogeneraci, abyste prospěli své kapse i životnímu prostředí.

Vlastník zdroje tepla s námi uzavře smlouvu na dodávku služby virtuální kogenerace. Teplo z kogenerační jednotky bývá typicky levnější, než teplo z klasické plynové kotelny. Vyrobená elektřina se zasadí do vlastní spotřeby objektu a případné přebytky se zobchodují.

MGM400-2

Proč chtít energetickou službu namísto vlastní technologie?
Je to velmi komfortní řešení, pokud jste připraven obětovat část profitu svého kogeneračního potenciálu.

Někdy je celý proces pořízení a provozování kogenerační jednotky pro menší provozovatele příliš náročný. Mohou to být překážky nejen finanční, ale stále častěji administrativní, které potenciální provozovatele odradí od vlastní investice. V nabízené službě virtuální kogenerace je nezbytná administrativa již zahrnuta. Jako výrobce kogenerační technologie neupřednostňujeme variantu služby před nákupem technologie a proto se můžete rozhodnout kdykoli přejít z pozice příjemce služby do vlastnictví zdroje a naopak.

bazén

Sportoviště

Bazény, haly a jiné sportovní komplexy mají ideální poměr vlastní spotřeby elektřiny a tepla pro nasazení kogenerace.

Administrativní budovy

Často je využívána trigenerace, tedy kogenerace s využitím tepla pro absorpční výrobu chladu potřebného pro klimatizaci.

Obytné komplexy

Zejména vhodné pro teplárny CZT, ale také pro samostatné obytné celky je kogenerace ekonomickým řešením v lokálních plynových kotelnách.