Kogenerace pro London City

Další nízkoemisní kogenerace pro londýnskou City V londýnské City provozují další dvě kogenerační jednotky, každou o výkonu 263 kWe. Speciály vyrobené na zakázku nahrazují stávající zdroj z důvodů extrémních požadavků na čistotu výfukových plynů. Regulace v centru Londýna jsou jedny z nejpřísnějších na světě. Spaliny z dvanáctiválcového motoru MAN E3262E302 jsou čištěny trojcestným řízeným katalyzátorem. [...]

By |2021-10-07T19:57:06+00:00October 7th, 2021|Projekty, Technika|0 Comments

Twins of CHP containers to the Netherlands

Twins of double fuelled CHP containers to the Netherlands We built container mirror-symmetrical twins for our Dutch partner. They will be placed with a shorter wall next to each other, ie in a linear arrangement. Then there is the logical requirement that the electrical parts with the switchboards should be directly adjacent to each other [...]

By |2021-04-27T12:53:22+00:00April 27th, 2021|Projects|0 Comments

Trigeneration for Gas Distributor in Prague

Trigeneration for Gas Distributor in Prague Prague Gas Distribution company (Pražská plynárenská a.s.) - Prague, Czechia has been in operation of trigeneration since 1997. Trigeneration is actually a combination of a cogeneration unit and an absorption cooler. The heat from cogeneration can then be used not only for heating, but it is also possible to [...]

By |2021-04-27T12:42:05+00:00April 27th, 2021|Projects, Technology|0 Comments

Dvojčata bioplynových kontejnerů do Holandska

Dvojčata bioplynových kontejnerů do Holandska Pro našeho holandského partnera jsme postavili kontejnerová zrcadlově symetrická dvojčata. Na místě instalace budou uložena kratší stěnou k sobě tj. v liniovém uspořádání. Potom je logický požadavek, aby elektrická část s rozváděči spolu přímo sousedila a motorové prostory byly otevřené do prostoru z důvodu jednoduššího servisního přístupu. Další specialitou jsou [...]

By |2021-04-27T12:15:28+00:00April 27th, 2021|Projekty|0 Comments

Trigenerace v Pražské plynárně v Michli

Trigenerace v Pražské plynárenské v Michli V areálu Pražské plynárenské a.s. v Praze 4 - Michli se od roku 1997 provozuje moderní plynárenská technologie - trigenerace. Trigenerace je vlastně bezprostřední propojení kogenerační jednotky a aborbčního chladiče. Teplo z kogenerace lze potom využít nejen pro vytápění nebo ohřev, ale je možné vyrobit i chlazenou vodu, nejčastěji [...]

By |2021-03-22T12:42:16+00:00March 22nd, 2021|Nezařazené|0 Comments

Nová kogenerace pro ČOV Třinec

Nová kontejnerová kogenerační jednotka o výkonu 99 kWe na ČOV Třinec (SmVaK) Tradiční zákazník, společnost SmVaK Ostrava, nahradil menší kogenerační jednotky od konkurence novou KGJ OUTdoor MGM 100 o elektrickém výkonu 99 kWe. Jde o kontejner umístěný ve vnějším prostředí ČOV. Společnost MOTORGAS zajistila nejen dodávku technologie, ale také projekt a montáž. O spolehlivý [...]

By |2021-02-05T16:55:44+00:00November 6th, 2020|Projekty|0 Comments

Kogenerace pro ČOV Kolobrzeg (Polsko)

Dvě kogenerační jednotky o výkonu 2 x 253 kWe pro ČOV Kolobrzeg v Polsku. V Polsku v poslední době zažívá MOTORGAS mimořádné úspěchy. Hlavně díky aktivitě dceřiné společnosti MOTORGAS Polska, se daří vyhrávat tendry na komunálních čistírnách odpadních vod. Jedním z příkladů takového úspěšného projektu je ČOV Kolobrzeg se dvěma kogeneračními jednotkami OUTdoor MGM 250 [...]

By |2021-02-10T13:34:27+00:00November 6th, 2020|Projekty|0 Comments

CHP for WWTP Trinec (Czechia)

New container cogeneration unit with an output of 99 kWe at WWTP Trinec (Aqualia) Our traditional customer, SmVaK Ostrava owned by Aqualia, replaced old cogeneration units on WWTP Trinec (Czechia) with a new CHP with an electrical output of 99 kWe. It is a container CHP OUTdoor MGM 100. Motorgas made a complete turnkey delivery. Magazine [...]

By |2021-02-22T18:46:29+00:00November 4th, 2020|Projects|0 Comments

CHP for Kolobrzeg WWTP (Poland)

Two cogeneration units with an output of 2 x 253 kWe for the Kolobrzeg WWTP in Poland. In Poland, MOTORGAS has recently experienced extraordinary success. Mainly thanks to the activity of the subsidiary MOTORGAS based in Sopot, it succeeds in winning tenders at municipal wastewater treatment plants. One example of such a successful project is the Kolobrzeg [...]

By |2021-02-10T13:33:31+00:00November 4th, 2020|Projects|0 Comments
Go to Top