Loading...

Unicov town heating added a new CHP units

The company Martech Teplo - town heating provider in Unicov (CZ) put into operation two new motorgas cogeneration units. First smaller MGM 430 type powered with MAN gas engine. We present on the attached pictures the K4 boiler room with an MTU engine with an output of 800 kWe. We are looking forward for more [...]

By |2024-02-20T16:47:38+00:00February 20th, 2024|Projects|0 Comments

Uničov má nové kogenerační jednotky

Společnost Martech Teplo uvedla do provozu dvě nové kogenerační jednotky motorgas. Na kotelně K2 je to typ MGM 430 s plynovým motorem MAN. Na obrázcích představujeme kotelnu K4 s motorem MTU o výkonu 800 kWe. Těšíme se, spolu s provozovatelem kotelen, že efektivnější kombinovaná výroba přinese úspory odběratelům tepla.

By |2024-02-20T16:28:37+00:00February 20th, 2024|Projekty|0 Comments

Z výstavy Země Živitelka 24. – 29. srpna 2023

Ve dnech 24. - 29. srpna 2023 jsme vystavili na výstavě Země Živitelka kogenerační jednotku OUTdoor MGM 370 na cestě ke svému novému majiteli. Řada podnětných diskuzí a nových kontaktů. Děkujeme všem návštěvníkům, kteří si s námi udělali čas na rozhovor a těšíme se na protažení diskuze do reality.

By |2023-09-19T10:28:00+00:00August 18th, 2023|Nezařazené|0 Comments

Biogas will provide energy for České Budějovice WWTP

Thanks to biogas, safely and independently on České Budějovice WWTP Operator of the wastewater treatment plant in České Budějovice and investor ČEVAK a.s. puts into operation the new MOTORGAS MGM 430 chp unit, which replaces the original cogeneration unit that was put into operation in 1996. As a backup, the second cogeneration unit with an [...]

By |2023-06-27T15:08:31+00:00June 27th, 2023|Projects|0 Comments

Bioplyn zajišťuje energie pro ČOV České Budějovice

Díky bioplynu bezpečně a nezávisle na ČOV České Budějovice Provozovatel čistírny odpadních vod v Českých Budějovicích a investor ČEVAK a.s. uvádí do provozu novou kogenerační jednotku MOTORGAS MGM 430, kterou nahrazuje původní kogenerační jednotku, která byla uvedena do provozu v roce 1996. Jako záložní zůstává na místě druhá kogenerační jednotka o výkonu 235 kWe z [...]

By |2023-06-27T15:15:16+00:00June 27th, 2023|Projekty|0 Comments

New CHP Container for Biogas Plant Bohusov

Operator of the biogas plant in Bohusov (Czechia) expanded the production capacity from 800 kWe to a total output of 1 MWe. MOTORGAS delivered a new container cogeneration unit with a MAN engine burning farm biogas. At today's electricity prices, this is an economically profitable project with no subsidy. In the past a similar projects [...]

By |2023-03-07T14:44:03+00:00March 7th, 2023|Projects|0 Comments

Nová kogenerace na bioplynové stanici v Bohušově

Na bioplynové stanici v Bohušově rozšířil investor BPS Agro kapacitu výroby z 800 kWe na celkový výkon 1 MWe. Na přelomu roku 2022-23 jsme dodali novou kontejnerovou kogenerační jednotku s motorem MAN spalujícím farmářský bioplyn. Při dnešních realizačních cenách elektrické energie se jedná o ekonomicky lukrativní provoz. V dobách levných energií bylo nutno provozovatele dotovat [...]

By |2023-03-07T14:46:04+00:00March 7th, 2023|Projekty|0 Comments

The All New Micro CHP

We are launching a new 50 kWe micro-chp (cogeneration) unit. Under the name mikroman 50 it is primarily intended for space tight machine (boiler) rooms which there is not much space left, and therefore we minimized the dimensions of the machine. The first mikroman unit was successfully put into operation in Smíchov, Prague, Czechia. A [...]

By |2022-09-20T15:10:50+00:00September 20th, 2022|Projects, Technology|0 Comments

Nová mikrokogenerační jednotka mikroman 50

Uvádíme na trh novou mikrokogenerační jednotku o výkonu 50 kWe. Její typové označení je mikroman 50 a  je primárně určená pro menší a střední zdroje, ve kterých nezbývá mnoho prostoru a proto jsme minimalizovali rozměry stroje, aby označení mikrokogenerace došlo naplnění. První mikrokogenerační jednotka byla úspěšně uvedena do provozu na pražském Smíchově. V administrativním centru [...]

By |2022-09-08T16:33:40+00:00September 8th, 2022|Projekty, Technika|0 Comments

CHP dampens the growth of heat prices in Cheb

Terea Cheb has long been focused on reliable heat supply for households and industrial customers in Cheb and Aš. It is one of the first heating companies in the Czech Republic to gasify heating plants after 1990 and transform them into combined heat and power plants with the gas cogeneration units. The service lifetime of [...]

By |2022-03-30T18:00:12+00:00March 30th, 2022|Projects|0 Comments
Go to Top