Kontakt
Vladan Švaňa
Vladan Švaňa
jednatel
tel
+420 266 199 771

Kogenerace

KOGENERACE - princip, výhody, přínosy

Kogenerace  s pístovými spalovacími motory jsou relativně jednoduchou a levnou technologií kombinované výroby elektřiny a tepla. Pístové motory mají při své jednoduchosti velmi vysokou účinnost výroby mechanické, potažmo elektrické energie a využíváním odpadního tepla se dá reálně počítat s celkovou účinností výroby v rozmězí 85 - 94 %. Účinnost výroby elektřiny se obvykle pohybuje v rozmezí 36 - 43%. 

V současné době je hlavním tématem energetiky zajištění bezpečnosti a flexibility dodávek energií doplňující provozně velmi levné obnovitelné zdroje. Pro takové účely potřebujete investičně nenáročné a přitom vysoce pružné technologie, které poskytnou kapacity ve chvíli kdy nefouká vítr nebo nesvítí slunce. Kogenerace má navíc tu výhodu, že potřeby tepla a elektřiny jsou v našich klimatických podmínkách zpravidla souběžné a naopak za slunečných dnů bývá potřeba tepla nižší.
Z hlediska emisí škodlivin CO2 jsou kogenerace s pístovými motory velmi šetrné k životnímu prostředí. Lokální emisní zatížení je věc řešitelná a již dnes lze v exponovaných lokalitách splnit snové limity oxidů dusíku i oxidu uhelnatého.
Velkou výhodou a velmi rozšířenou možností je spalování bioplynů vznikajících anaerobní digescí organických materiálů (odpadů).   

 
Typické schéma zapojení kogenerační jednotky s pístovým spalovacím motorem

kogenerace schema

 

Aktuality
ico-date 18.08.2020
Třinec čov
ČOV Třinec - nová KJ 99 kWe z bioply ...
Nová kontejnerová kogenerační jednotka o výkonu 99 kWe na ČOV Třinec (SmVaK)...>>>
ico-date 07.07.2020
Kolobrzeg3
ČOV Kolobrzeg - Polsko
Dvě kogenerační jednotky o výkonu 2 x 253 kWe pro ČOV Kolobrzeg v Polsku....>>>
ico-date 21.05.2020
MG plocha západ
Výroba zpět na plné otáčky
Výroba kogeneračních jednotek jede opět na plný plyn....>>>