Reference
kogenerační jednotka OUTdoor MGJ 999.3
MGJ999.3_7
Detail...
Kogenerační jednotka MOTORGAS STRATOS MGM 90
7-Analyzátor bioplynu
Detail...
Valsugana kogenerace
Detail...
České Budějovice ČOV

Detail...
Rockland kogenerace
Detail...
Česká Lípa ČOV

Detail...
Bratislava Vrakuňa ČOV

Detail...
Plzeň ČOV

Detail...
Teplárna Nová Paka

Detail...
Liberec ČOV

Detail...
kogenerační jednotka OUTdoor MGJ 999.3
MGJ999.3_7
Detail...
Kogenerační jednotka MOTORGAS STRATOS MGM 90
7-Analyzátor bioplynu
Detail...
Valsugana kogenerace
Detail...
České Budějovice ČOV

Detail...
Rockland kogenerace
Detail...
Česká Lípa ČOV

Detail...
Bratislava Vrakuňa ČOV

Detail...
Plzeň ČOV

Detail...
Teplárna Nová Paka

Detail...
Liberec ČOV

Detail...

Kogenerace

KOGENERACE - princip, výhody, přínosy

Kogenerace  s pístovými spalovacími motory jsou relativně jednoduchou a levnou technologií kombinované výroby elektřiny a tepla. Pístové motory mají při své jednoduchosti velmi vysokou účinnost výroby mechanické, potažmo elektrické energie a využíváním odpadního tepla se dá reálně počítat s celkovou účinností výroby v rozmězí 85 - 94 %. Účinnost výroby elektřiny  se obvykle pohybuje v rozmezí 36 - 43%. 

V současné době je hlavním tématem energetiky zajištění bezpečnosti a flexibility dodávek energií doplňující provozně velmi levné obnovitelné zdroje. Pro takové účely potřebujete investičně nenáročné a přitom vysoce pružné technologie, které poskytnou kapacity ve chvíli kdy nefouká vítr nebo nesvítí slunce. Kogenerace má navíc tu výhodu, že potřeby tepla a elektřiny jsou v našich klimatických podmínkách zpravidla souběžné a naopak za slunečných dnů bývá potřeba tepla nižší.

Z hlediska emisí škodlivin CO2 jsou kogenerace s pístovými motory velmi šetrné k životnímu prostředí. Lokální emisní zatížení je věc řešitelná a již dnes lze v exponovaných lokalitách splnit snové limity oxidů dusíku i oxidu uhelnatého.

Velkou výhodou a velmi rozšířenou možností je spalování bioplynů vznikajících anaerobní digescí organických materiálů (odpadů).   

 

Typické schéma zapojení kogenerační jednotky s pístovým spalovacím motorem

kogenerace schema

 

Aktuality
ico-date 28.01.2019
London 01
Naše práce pro londýnskou City
V samém centru Londýna na dohled většiny známých turisticky atraktivních monumentů. Dvě kogenerační jednotky. ...>>>
ico-date 13.12.2018
MTU kapota
Chotěbořské strojírny nově po 17 let ...
V Chotěbořských strojírnách se po 17 letech provozu s motorem Waukesha rozhodli pro pokračování spolupráce s n...>>>
ico-date 03.12.2018
Valsugana_front
Itálie je novou zemí na mapě motorga ...
Itálie je další zemí, kde můžeme umístit vlaječku. Komerční centrum nedaleko Trenta vylepší ještě letos svou e...>>>