Kontakt
Vladan Švaňa
Vladan Švaňa
jednatel
tel
+420 266 199 771

Kogenerace

KOGENERACE - princip, výhody, přínosy

Kogenerace  s pístovými spalovacími motory jsou relativně jednoduchou a levnou technologií kombinované výroby elektřiny a tepla. Pístové motory mají při své jednoduchosti velmi vysokou účinnost výroby mechanické, potažmo elektrické energie a využíváním odpadního tepla se dá reálně počítat s celkovou účinností výroby v rozmězí 85 - 94 %. Účinnost výroby elektřiny  se obvykle pohybuje v rozmezí 36 - 43%. 

V současné době je hlavním tématem energetiky zajištění bezpečnosti a flexibility dodávek energií doplňující provozně velmi levné obnovitelné zdroje. Pro takové účely potřebujete investičně nenáročné a přitom vysoce pružné technologie, které poskytnou kapacity ve chvíli kdy nefouká vítr nebo nesvítí slunce. Kogenerace má navíc tu výhodu, že potřeby tepla a elektřiny jsou v našich klimatických podmínkách zpravidla souběžné a naopak za slunečných dnů bývá potřeba tepla nižší.

Z hlediska emisí škodlivin CO2 jsou kogenerace s pístovými motory velmi šetrné k životnímu prostředí. Lokální emisní zatížení je věc řešitelná a již dnes lze v exponovaných lokalitách splnit snové limity oxidů dusíku i oxidu uhelnatého.

Velkou výhodou a velmi rozšířenou možností je spalování bioplynů vznikajících anaerobní digescí organických materiálů (odpadů).   

 

Typické schéma zapojení kogenerační jednotky s pístovým spalovacím motorem

kogenerace schema

 

Aktuality
ico-date 27.08.2019
dm drogerie kgj gen
DM Drogerie buduje v Jihlavě kogener ...
DM Drogerie v Jihlavě buduje kogenerační jednotku o výkonu 200 kWe a 242 kWt....>>>
ico-date 22.07.2019
Nysa II WWTP
ČOV Nysa (PL) navyšuje výkon
Po pěti letech navyšuje provozovatel výkon kogenerace na ČOV Nysa (PL) o dalších 160 kWe....>>>
ico-date 17.06.2019
Kaposvar OUTdoor MGM 250
Exporty do Polska a Maďarska rostou
V Polsku a Maďarsku byl znát silný útlum v oblasti OZE. Nyní exporty opět prudce rostou....>>>