Kontakt
Vladan Švaňa
Vladan Švaňa
jednatel
tel
+420 266 199 771

Kogenerace

KOGENERACE - princip, výhody, přínosy

Kogenerace  s pístovými spalovacími motory jsou relativně jednoduchou a levnou technologií kombinované výroby elektřiny a tepla. Pístové motory mají při své jednoduchosti velmi vysokou účinnost výroby mechanické, potažmo elektrické energie a využíváním odpadního tepla se dá reálně počítat s celkovou účinností výroby v rozmězí 85 - 94 %. Účinnost výroby elektřiny  se obvykle pohybuje v rozmezí 36 - 43%. 

V současné době je hlavním tématem energetiky zajištění bezpečnosti a flexibility dodávek energií doplňující provozně velmi levné obnovitelné zdroje. Pro takové účely potřebujete investičně nenáročné a přitom vysoce pružné technologie, které poskytnou kapacity ve chvíli kdy nefouká vítr nebo nesvítí slunce. Kogenerace má navíc tu výhodu, že potřeby tepla a elektřiny jsou v našich klimatických podmínkách zpravidla souběžné a naopak za slunečných dnů bývá potřeba tepla nižší.

Z hlediska emisí škodlivin CO2 jsou kogenerace s pístovými motory velmi šetrné k životnímu prostředí. Lokální emisní zatížení je věc řešitelná a již dnes lze v exponovaných lokalitách splnit snové limity oxidů dusíku i oxidu uhelnatého.

Velkou výhodou a velmi rozšířenou možností je spalování bioplynů vznikajících anaerobní digescí organických materiálů (odpadů).   

 

Typické schéma zapojení kogenerační jednotky s pístovým spalovacím motorem

kogenerace schema

 

Aktuality
ico-date 17.06.2019
Kaposvar OUTdoor MGM 250
Exporty do Polska a Maďarska rostou
V Polsku a Maďarsku byl znát silný útlum v oblasti OZE. Nyní exporty opět prudce rostou....>>>
ico-date 27.05.2019
Příložany storc
Bioplynová stanice Příložany u Jarom ...
Nové bioplynové stanice v souvislosti s ukončením podpory nekvetou, ale obnovy a náhrady starších kogenerací j...>>>
ico-date 28.01.2019
London 01
Naše práce pro londýnskou City
V samém centru Londýna na dohled většiny známých turisticky atraktivních monumentů. Dvě kogenerační jednotky. ...>>>